Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Fokusskifte innen den ny-apostoliske reformasjonen

Å utruste de hellige

- en kirkevekst strategi

av Jan Einar Visnes Print  
22. feb 2005 23:23

Det har vert et viktig fokusskifte innen den ny-apostoliske reformasjonen de siste årene. Tidlegere har fokuset vert på å forstå den profetiske og apostoliske tjenesten som Gud gjennoppretter i menighetene i vår tid.

Fokuset ny apostolske reformasjon har nå flyttet seg fra Efeserne 4,11 til Efeserne 4,12:

11: Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
12: for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme...

Selv om den ny-apostoliske reformasjon på ingen måte er fullført, har den allikevel gått over i en annen form, nemlig å utruste de hellige til tjenestens arbeid.

Tidligere har fokuset vert på å utruste ledelsen i menigheten. Men det at fokuset har flyttet seg fra menighetens "ledelse" til "de hellige", betyr at kristenheten har fått en ny forståelse om hva menigheten ledelse er. Denne forståelsen vil nå bli brukt til å utruste "de hellige" i menigheten til den tjenesten Gud ønsker at hver enkelt skal ha.

Det er blitt en ny og tydeligere skille mellom menighetens ledelse og menighetens medlemmer forøvrig. Dette betyr at menighetens medlemmer må i større grad overlate ledelsen til lederskapet, og lederskapet må i større grad overlate tjenesten til menighetens medlemmer. Denne tjenesten inkluderer også (spesielt) den overnaturlige tjenesten som man bare kan gjøre når man har en tydelig identitet i Jesus Kristus. Vi snakker da om under og tegn, og kraftige gjerninger/kraft-evangelisering.

Å utruste de hellige betyr også å utvikle en kollektiv salvelse i menigheten, en felles og overnaturlig identitet, som kommer frem når vi ser oss selv som et speilbilde i Guds øyne. En annen dimensjon ved å utruste de hellige er å trene dem opp i en sunn Gudsfrykt som er tjenelig til alle ting.

1Tim 4,7-8: Men forkast de verdslige gamle koners eventyr*, og oppøv deg til gudsfrykt. For legemlig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme.
<*myter.>

En slik Gudsfrykt bærer med seg både Den Hellige Ånds frukter og Den Hellige Ånds manifesteringer på en slik måte at det fører til "legemets oppbyggelse".


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: