Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Liberal vs. Konservativ teologi

- to motstående leirer eller?

av Jan Einar Visnes Print  
23. feb 2007 18:41

I dagens kirkelandskap kan det virke som om de kristne hovedsaklig er delt inn i to leirer, den liberale leiren og den konservative leiren. Og de virker som om disse to leirene står steilt mot hverandre, med tydelig skille i ideologi og grunnlag. Men ser man nermere etter, er det faktisk fire leirer i denne sammenhengen.

Ikke to men fire leirer

Selv om man i media kan få intrykk av at det er bare to leirer som står mot hverandre, er egentlig hver side igjen delt opp i to leirer.

Foto: Jan Einar
Figur 1: Liberal og konservativ teologi.

Ommund Rolfsen i Naturlig menighetsutvikling, hadde en bisetning under sitt innlegg ved DAWN-konferansen 2006, hvor han sa at liberal egentlig betyr fri. Dette koplet jeg umiddelbart opp mot befrielsesteologien til blandt andre Ellel Ministry. Utfallet av dette var at jeg forstod at det finnes 2 ulike typer liberale teologier, hvor den ene er befriende og den andre er fritolkende.

Neste spørsmål ble umiddelbart, hvis det så finnes to ulike typer liberalteologier, finnes det da også to ulike typer konservative teologier? Konsklusjonen måtte bli bekreftende på dette spørsmålet, at det finnes en usunn og falsk konservativ teologi, sammen med en sunn og sann konservativ teologi

Ut fra dette har jeg gitt de fire leirene navn ut fra at både den liberale og den konservative teologien kan både være sunn og sann, og være usunn og falsk.

Jesus som modell

Når det nå finnes en sunn og en falsk liberal teologi, og en sunn og en falsk konservativ teologi, er det lett å se at Jesus er en modell for begge sider. Han er en sunn og sann liberal teolog, og samtidig er han en sunn og sann konservativ teolog, og er i perfekt balanse mellom disse.

Foto: Jan Einar
Figur 2: Jesus Kristus var fult ut liberal og konservativ samtidig.

Sunn liberal teologi

Som eksempel på sunn liberalteologi vil jeg bruke Apg 10,38: "... at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham." Samtidig kjenner vi godt til Jesu nådefulle møte med ulike mennesker som ellers ikke skulle være skikket for Guds Rike utfra deres gjerninger. På denne måten er Jesus fullkommen liberal.

Sunn konservativ teologi

Samtidig var Jesus skarpt irettesettende mot fariseerne og de skriftlærde, som forsøkte å vri og vrenge på Guds Ord og Bud, som for eksempel fra Matteus 23, 13ff: "Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil."

På denne måten er Jesus også fullkommen konserverende, han vil ivareta den sunne læren om Guds Rike, slik at alle mennesker skal kunne høre den, forstå den, og ta konsekvensen av den.

Karrikatur av libarale og konservative teologier

Jeg har ingen kompetanse til å gå inn på og utdype noe mere hvordan de 4 ulike teologiene utarter seg. Jeg vil nøye meg med å karrikere dem i det følgende.

I forhold til synd er de falske liberale beskyldt for å tillate synd med ordene "Der er vel ikke så farlig, vel." på den motsatte skalaen vil de falske konservative steine synderne. De sunne liberale vil sette mennekser fri fra syns, mens de sunne konservative advarer mot synd.

I forhold til bibelen vil de sunne liberale bruke bibelen som et verktøy og retningslinje for veiledning og modning. De sunne konservative bruker bibelen som en ramme og fundament for liv og lære. De falske liberale bruker bibelen som plastelina leketøy, de former Ordet slik de selv vil. Og de falske konservative bruker bibelen som slagvåpen.

Også i evangelisering og omgang med kirkefremmede er disse fire leirene karakteristisk ulike. De sunne liberale skiller tydelig mellom synderen og synden, og akspeterer en gråsone midlertidig. De inkluderer en lav standard med sikte på forvandling. På denne måten hjelper de nyfrelste og ikke kristne til konvertering og forvandling gjennom veiledning.

Den sunne og sanne konservative teologien setter et tydelig skille mellom medlemmer og ikke medlemmer i Guds Rike, og de setter tydelige betingelser for medlemskap i menigheten. Og de søker å bygge opp en høy standard.

De falske liberale vil ha en bred og åpen folkekirke, som er åpen for hvem som helst og nesten hva som helst (bort sett fra konservativ teologi). De aksepterer ikke svart/hvitt tenkning, men aksepterer en lav standard på permanent basis.

De falske konservative er normalt skeptiske til nyfrelste og søkende. De har lett for å bli interne og klikkete og på den måten også ekskluderende. De skiller ikke mellom syndren og synden. De avviser alt av lav standard og alle nyanser av grått og svart. De har også en grunnleggende frykt for det urene og for det menneskelige.

Summert er den sunne liberale teologien menneskevennlig, mens den sunne konservative teologien er demon fientlig. Derimot er den falske liberale teologien demon vennlig, mens den falske konservative teologien er menneskefientlig.

Den sunne teologiens gjenopprettelse

Det mange vil spørre seg om nå, er hvordan skal de som har "havnet" i en av de to usunne teologiske leierene komme over i en eller begge av de sunne teologiene. Hvordan bli gjenopprettet i en sunn og sann teologi?

Foto: Jan Einar
Figur 3: Gjenopprettelsen av sunn teologi.

Dette gjøres ved at den falske liberalsimen må søke i retning av den sunne konservative teologien, og lære at det finnes kriterier for å bli frelst og tydelige betingelser for hvem som kan bli med i Guds Rike, at Gud ønsker en høy standard for hellighet.

På samme måten må den falske konservitismen søke mot den sunne liberale teologien, og lære og inkludere søkende og nyfrelste, og la dem være i en prosess av åndelig modning, og la dem få lov til å være Guds barn.


Relaterte Artikler:
Eksterne Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: