Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

A og B kristne

av Jan Einar Visnes Print  
10. mar 2008 19:27

Er noen kristne bedre kristne enn andre? Er det rett å sette kristne i bås?

Dette er nok en artikkel som mange kristne ikke vil like - å sette sine medkristne i en eller annen bås og si at noen kristne er bedre enn andre, eller mere frelst enn andre.

Men man trenger ikke fundere lenge over dette temaet før man skjønner at dette bildet ikke er helt svart/hvitt. Desverre og heldigvis har man hele gråtoneskalaen.

Noen er på vei og på god vei gjennom denne gråtoneskallaen. Noen er komfortabel med den gråtonen de har. Noen forstår ikke hvilken årsak og konsekvens gråtonene har i livet. Og noen er helt frageblinde.

I det følgende vil jeg derfor dele opp denne gråtoneskalaen i 4 hovedbåser, som selvfølgelig ikke har skarpe skiller mellom båsene:

Klasse A kristne

Dette er kristne som vet at de har den hellige ånd, fordi de nesten til daglig erfarer den Hellige Ånds nærvær i deres liv og som vandrer daglig med Gud.

Klasse B kristne

Dette er kristne som ikke vet at de har den Hellige Ånd fordi de mangler varhet for for Ånden og måten Han gir seg selv til kjenne på.

Klasse C kristne

Dette er kristne som ikke vet at de ikke har den hellige ånd. På papiret står det jo at Gud er over alt og i "alle", men i praksis er de mere som "Efesos-kristne" i Apg 19.

Klasse D kristne

Det er de som kaller seg kristne, men som neglisjerer eller ikke vil ha noe med Den Hellige Ånd å gjøre.

Hvorfor?

Det jeg ønsker med denne artikkelen er å bidra til refleksjoner omkring sitt åndelige ståsted, og mer eller mindre beviste valg av åndelig gråtone i livet.

Jesus ønsker å rense og hellige oss: Ef 5,25-27 Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den, 26 for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet, 27 for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte.

1 Pet 1,22 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler til oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, 23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: