Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

C. Peter Wagner:

Apostles of the City

av Jan Einar Visnes Print  
29. aug 2004 01:10

I denne boken tar Peter Wagner for seg hvordan og hva som skjer når menigheter og kirkesamfunn kan jobbe på tvers og samarbeide for å nå en by (eller region) med evangeliet. Han tar for seg strategier og konsepter for by-forvandling.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: