Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Bill Hamon:

Prophets - Pitfalls and principles

av Jan Einar Visnes Print  
19. des 2004 00:54

Prophets - Ptifalls and principles er den tredje og siste boken i trilogien om profet embetet og den profetiske tjenesten. Denne boken går inn på å skille mellom ekte profeter, falske profeter, og umodne profeter.

Boken Prophets - Ptifalls and principles er delt i tre deler. Den første delen går grundig inn på tester, prøvelser og fallgrøfter som en profet kan møte på i sin tjeneste, enten han/hun er en anerkjent profet eller en som er kalt til å bli en profet. I alt 10 ulike prøvelser og fallgruver er hentet fra bibelen og grundig utdypet med disse disse bibelske personene som eksempel.

Bokens andre del handler om karakter, om 10 M'er for å prøve modenhet og vedlike holde sin tjeneste infor Gud.

Boken avsluttes med et "ofte stilte spørsmål" kapittel. Her svarer Bill Hamon grundig på mange ofte stilte spørsmålr som folk lurer på omkring den profetiske tjenesten, som ikke er blitt dekket andre steder (eller bare overfladisk dekket) i de tre bøkene.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: