Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Forbønn:

Ulike former for forbønnstjeneste

av Jan Einar Visnes Print  
26. aug 2004 23:53

Forbønnstjenesten kan arte seg på ulike måter og forbedere har også ulike hjertesaker. Her kommer en liten oversikt over ulike forbønnstjenester.

Personlig forbønn

Den personlige forbønnen er den som ofte skjer i sjelesorg sammenhenger, når mennesker har ulike behov som de har udekket. Forbederen går inn for Guds trone med de behovene som vedkommende måtte ha.

Forbønn for organisasjoner og ledere

Denne type forbønn betjener organisasjon, lederskap og organisasjon struktur og organisasjons kulturen. Den har en lidenskap om at organisasjonen skal bli det Gud ønsker at den skal bli. Det handler om å beskytte lederskapet, og ledelse til å ta de rette avgjørelsene.

Regional forbønn

Regional forbønn handler om å be for en region, slik at det skal bli bedre å bo i det området. En del av dette arbeidet er åndelig kartlegging, og å ta tak i regionale åndsmakter. Målet er å skape en åpen himmel slik at evangeliseringsprossessen skal bli lettere.

Nasjonal forbønn

Målet her er en åndelig forvandlig på nasjonalt plan. Nor den personlige evangeliseringen lykkes slik at det blir mange kristne på et sted, må dette videreføres slik at også samfunnsstrukturen blir mere i harmoni med Guds hjerte.

Profetisk forbønn

Profetisk forbønn kan skje og bør skje på alle nivåer. Hensikten er å be Gud om det tingene Gud har på hjertet. Gud ser de skulte ting, og kan åpenbare disse tingene for oss. Da kan vi be rett inn i kjernen på problemer og både løse og helbrede disse.

Profetisk vekter

Vektertjenesten er egentlig ikke en forbønnstjeneste, men er en type profetisk tjeneste som går mere på å holde vakt og å si ifra når det er en åndelig fare på ferde. Vektere har en tydelig gave til å skjelne ånder, samt en teft til å skjelne hva Gud ønsker å gjøre i en menighet. Vektertjenesten er en inspirasjonskilde for de som er forbedere, idet de får større innsikt og visjoner som rettleder deres bønner. En vekter kan koordinere bønnestrategier og inspirere til økt bønne innsats.

Apostoliske og profetiske erklæringer

Dette er en videreføring av forbønn, men i stedet for å be til Gud så erklæres det som Gud allerede har bestemt. Gud taler og det skjer. Vi gjentar det som Gud sier, og Guds kraft og autoritet vil da vise seg i det som er blitt sagt.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: