Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

De femfoldige tjenestegavene

Ny-apostoliske ord og uttrykk: Dette er de femfoldige tjenestegavene som er åpenbart i Efeserne 4.11.

08. jan 2005 19:42 [ Ny-apostoliske uttrykk ]

hr

Apostel

Ny-apostoliske ord og uttrykk: Apostel er en av de femfoldige tjenestene som er nevnt i Ef 4.11. Apostel-tjenesten er blant annet en grunnleggende tjeneste.

08. jan 2005 19:52 [ Ny-apostoliske uttrykk ]

hr
Profet

Ny-apostoliske ord og uttrykk: En Guds mann som Kristus har gitt sin himmelfart-gave til å være "profet".

08. jan 2005 20:03 [ Ny-apostoliske uttrykk ]

hr
Hva er en profeti?

Ny-apostoliske ord og uttrykk: Det finnes to ulike greske ord som begge blir oversatt til "ord". Det ene ordet er "Logos" som også blir oversatt til lære, prinsipper, og står for helheten og det generelle. Rhema kan oversettes med befaling, instruksjon, og står for det spesifikke.


hr
Evangelist

Ny-apostoliske ord og uttrykk: Fillip, Det Nye Testamentets evangelist nevnt i Apg 21.8, demonstrerte en sterk overnaturlig dimensjon av evangelist tjenesten.

08. jan 2005 20:26 [ Ny-apostoliske uttrykk ]

hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: