Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hva er en profeti?

av Jan Einar Visnes Print  
16. nov 2006 21:57

En profeti er et utsagn som kommer fra Guds trone og Guds hjerte, inn i en bestemt situasjon. Det har ikke allmengyldig verdi, selvom utsagnet er i harmoni med Guds Ord.

Det finnes to ulike greske ord som begge blir oversatt til "ord". Det ene ordet er "Logos" som også blir oversatt til lære, prinsipper, og står for helheten. Mens ordet "rhema" menes bare en liten bit av "logos", som et sitat fra Logos. Rhema kan også oversettes med befaling, instruksjon, og står for det spesifikke. Logos gjelder for alle mennesker til alle tider og alle steder. Rhema har begrenset gyldighet, og er situasjonsbetinget. Det gjelder for noen mennesker, eller et menneske, til en bestemt tid i en bestemt situasjon.

En profeti er et slikt rhema utsagn. En profeti til en enkelt person kalles gjerne en personlig profeti.

Kilden til en profeti

En profeti kan ha en eller flere av 3 inspirasjonskilder: gudommelig, menneskelig/kjødelig, demonisk. Av denne grunn er det viktig å etterprøve hver profeti, og se om den er i harmoni med Guds Ord, Bibelen.

Falsk profeti

En falsk profeti er en profeti som har kjødelige eller demoniske inspirasjonskilder, og det kan ofte være vannskelig å gjennomskue og avsløre slike falske profetier, da de ofte høres "riktige" ut.

Siden det bare er Jesus som er perfekt, kan vi ikke sette en profeti i en av to båser, at den enten er falsk eller sann. Vi er alle mennesker, og vi er alle menneskelige. Og en profeti som er inspirert av Gud, vil mer eller mindre bli farget av vår personlighet, karakter, stil, forståelse og oppfattelse. Derfor snakker vi om grad av nøyaktighet og unøyaktighet når vi deler personlige profetier. En unøyaktig profeti gjør heller ikke en "profet" til en falsk profet.

Selvoppfyllende profeti

Det viser seg av og til i det Nye testamentet at en av apostlene sier frem en profeti som går i oppfyllelse uten at det står at "Gud sa, gå og si til den og den at...". Et eksempel på dette er historien fra Apg 3,1-10, om en lam man som ble helbredet av Peter og Johannes. Det kan virke som om enkelte mennesker får en slik blankofullmakt fra Gud til å skape tro, tilbedelse og helbredelse ved eget initiativ og profeti som er i harmoni med Guds hjerte.

1. Sam 10,7: Det skal være slik når disse tegnene kommer til deg, at du skal gjøre det som ligger deg for hånden. For Gud er med deg.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: