Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Jesu' markedsføringsstrategi:

Forkynne og helbrede

av Jan Einar Visnes Print  
05. des 2004 02:51

Jeg gjorde en gang en tematisk studie i evangeliene for å se hvordan forfatterne der brukte ordet "evangeliet".

Det som forundret meg var at ordet "evangeliet" så ofte var forbundet med Guds Rike. Jesus hadde tydeligvis fokus på Guds Rike i sin forkynnelse. Når vi tenker på evangeliet, tenker vi ofte på evangeliet om Jesus og om hans død på korset. I alle fall tenker jeg lett slik. Men Jesus hadde et Guds Rike fokus for sin forkynnelse.

En annen ting som forundret meg var at uttrykket "forkynne evangeliet om Guds rike" ikke sluttet der med punktum, men med komma, og fortsatte med "og helbredet alle sykdommer og plager hos folket." (Matt 3,23) I tillegg befalte han at dissipplene også skulle forkynne og helbrede:

Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. (Mat 10,7-8)

Guds markedsføringsstrategi

Det kan virke som om helbredelser var Jesu' unike markedsføringsstrategi. Og det er også en meget rimelig strategi. For når helbredelser begynner å skje, så vil også rykter om helbredelser begynner å gå. Dette skaper så nysjerrighet hos folk.

Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. (APG 10,38)

Det handler om en salvelse. En guddommelig utrustning og medvirkning til å helbrede og gjøre godt. Og når vi har en slik salvelse, så vil det å helbrede være like enkelt som å gjøre godt.

Spørsmålet er om vi er villige til å betale prisen for å få del i en slik salvelse. Denne prisen er høy, for det handler om å dø fra seg selv, ta sitt eget kors opp, og fullt ut underordne seg under Guds mektige hånd.

Så sa han til alle: "Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg. (LUK 9,23)

Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. (LUK 14,27)

Du vil kanskje protestere og si at Jesus betalte jo denne prisen for oss. Nei, det var frelsen han betalte og synden han sonet for oss. Han døde for oss, skulle ikke vi være villige tilå gi opp vårt eget og dø for Ham? Når vi er villige til å overgi oss selv til Jesus, vil vi også få den utrustningen vi trenger for å kunne tjene ham på Hans egne premisser og på Guds måte.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: