Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

24. April 2005:

Internett Evangeliseringsdag

Fokus på evangelisering via Internett

av Jan Einar Visnes Print  
09. mar 2005 18:46

Flere amerikanske organisasjoner har gått sammen og dannet en koalisasjon for å fokusere på de store evangeliseringsmuligheterne som ligger klare for å bli tatt i bruk.

Pr. i dag har nesten 1 miliard mennesker tilgang til internett, noe som også påvirker verdenssamfunnet vi lever i. Og det finnes eksempler på at også Gud bruker internett for å forvandle menneskers liv. Men vet menigheter, organisasjoner og kristne hvordan internett kan brukes for å nå nye mennesker med evangeliet?

Derfor har denne koalisasjonen gått sammen får å få kristne til å bli oppmerksom på hva Gud gjør på internett i dag, hvilke strategier som fungerer på internett, og hvordan enkeltpersoner, menigheter og grupper kan bruke internett til å nå ut med evangeliet. Derfor planlegges også en egen dag for å fokusere på internett evangelisering.

Hva er Internett Evangeliseringsdagen

På det nye testamentets tid, var det romerske veisystemet strategisk i Guds plan. Det gjorde det mulig å spre evangeliet utover den datidens kjente verden. På samme måten er internett i dag et verdensomspennende nettverk som kan legge til rette for effektiv formidling av evangeliet.

Hva er hensikten?

På internettsiden til Internet Evangelism Day (Engelsk side) leser vi at hensikten er å formidle det potensialet til internett til hele verdens kirker. Derfor kommer de med et forslag om en verdensvid dag til å oppdage mulighetene på den verdensvide veven.

Internett Evangeliserings Koalisasjon

Internett Evangeliseringskoalisasjonen er en paraplyorganisasjon for evangeliske kristne organisasjoner som deler den samme visjonen for online evangelisering. Medlemsorganisasjonene er hovedsaklig:

 • American Tract Society
 • Billy Graham Center
 • Brown Governance
 • Campus Crusade for Christ
 • Christian Broadcasting Network
 • Christianity Today
 • Evangelism Explosion
 • ForMinistry.com
 • GospelCom.net
 • Mission America
 • Willowcreek

Link: ied.gospelcom.net


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: