Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hvordan kan jeg oppleve intimitet med Gud

av Jan Einar Visnes Print  
12. des 2003 00:40

Å få oppleve nærhet med Gud er vel noe av det beste som finnes.

Å være kristen handler ikke bare om teologi, og den rette tro. Det handler også om å få erfare den levende Gud og hans nåde. Intimitet med Gud er livsforvandlende og livgivende. For Gud er mere intreressert i våre hjerter enn i våre omstendigheter. Selvfølgelig er også Gud opptatt av hvordan vi har det, men omstendighetene er underordnet. For det er opp til oss om vi vil ha Gud med oss i det som skjer oss i dagliglivet. Vi kan be Guds nærver komme over oss og være med oss. Vi kan be Guds nærver gå i forveien for oss og lede oss på de rette veier.

Det handler om et godt vannskap, et vennskap med en som er ommsorgsfull og kjærlig. Det handler om en sunn Gudsfrykt, om en dyp respekt for hvem Han er og de store visjonene Han har for oss.

I en slik relasjon vil vi få en dypere innsikt i hvem han er og hvordan han er. Men vi vil også få en dypere innsikt i hvem vi er selv og hvem Han vil at vi skal være. Ved å lytte til Gud vil Han åpenbare Seg selv for oss slik at vi kan vokse på det og utvikle oss selv.

Måtte Guds fred, Jesu Kristi Nåde og Den Hellige Ånds samfunn være med deg.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: