Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Kirkevekst og Menighetsutvikling

- hvordan dette henger sammen

av Jan Einar Visnes Print  
24. mar 2006 18:51

Jeg har fundert litt på uttrykkene kirkevekst og menighetsutvikling etter at jeg la merket til at Naturlig Kirkevekst har byttet navn til Naturlig Menighetsutvikling. Dette er jo to uttrykk som dekker ulike ting, men som allikevel er nært knyttet til hverandre.

Vekst beskriver jo at noe vokser, som øker enten i antall og/eller i kvalitet. Mens utvikling mere beskriver det man gjør for å forbedre noe med den hensikt å få det til å vokse.

Menighetsutvikling handler om visjoner, og strategier for å sette visjonene ut i livet. Det handler om å forbedre de svake områdene, og å ivareta de sterke områdene. Det handler også om å gå inn på nye områder og bli etablert her. Men det store spørsmålet er hvordan man skal sette drømmene og visjonene om en bedre menighet ut i livet, nemmelig strategien.

Men det hjelper ikke å ha gode strategier om visjonen ikke helt harmonerer med Gud sin visjon for den lokale menighet. Derfor er dette den mest kristiske delen for å få menigheten til å vokse seg til en sunt og balansert kristent fellesskap.

Visjonen

Hva ønsker Gud å gjøre i menigheten? Hva ønsker Gud å forandre på? Ønsker han å lede oss inn på nye områder, eller å styrke noen områder som allerede er forholdvis sterke? Det er bare ved å gå inn for Guds trone man kan få Guds spesifikke plan for hver enkel lokale menighet. Men samtidig må man kjenne bibelen godt får å vite om den spesifikke planen man har fått harmonerer med de rammene som man finner i bibelen.

Strategi

I følge Barna Reaserch Group ser en stor majoritet av pastorene på seg selv som begavet i å motivere mennesker. Men når det kommer til å tenke og handle strategisk, er det kun noen få som ser på seg selv om effektive i å tenke og å handle strategisk. Altså at pastorene ser på seg selv som lite strategiske.

En av grunnene i følge Barna er at de ikke helt forstår de ulike ledertypene "direktøren", "strategen", "team-byggeren" og "drifteren", og hvordan disse bør arbeide i team.

Bygge verdier

En fare med å være ensporet med å bygge strategier og å sette dem ut i livet, er at man lett kan risikere at avgjørelser tres ned over hodet på menighetsmedlemmene. Derfor er det bedre å bygge verdier inn i menigheten, dette bygger gode holdninger, som igjen fører til handlinger som harmonerer med både Guds Rikes verdier og menighetens strategier.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: