Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Menighetsplanting

Bruk prinsippene fra juleevangeliet til menighetsplanting

av Jan Einar Visnes Print  
01. mar 2007 21:07

Profetisk unfangelse

En menighet må ha en profetisk unfangelse, at den er villet av Gud. Dette kan vi samenligne med engelen Gabriel budskap til Maria om at hun var med bar.

Luk 1,26-38 {Maria skal føde Jesus, verdens Frelser.}
26 Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, 27 til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria. 28 Og etter at engelen var kommet inn, sa han til henne: "Fryd deg, du som har fått så stor en nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner!" 29 Men da hun så ham, ble hun forferdet over hans ord, og hun grunnet på hva slags hilsen dette var. 30 Da sa engelen til henne: "Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. 31 Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og Herren Gud skal gi Ham Hans far Davids trone. 33 Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning." 34 Da sa Maria til engelen: "Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd med noen mann?" 35 Engelen svarte og sa til henne: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraften fra Den Høyeste skal overskygge deg. Derfor skal også Det Hellige som blir født av deg, kalles Guds Sønn. 36 Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned. 37 For ingenting er umulig for Gud." 38 Da sa Maria: "Se, jeg er Herrens tjenestekvinne! La det skje meg etter ditt ord." Og engelen forlot henne.

På samme måten* vil Gud også formidle sitt ønske om en ny menighet i modermenigheten. Menigheten vil så gå svanger med visjonen og la "fosteret" og de nye lederne få vokse i menigheten til de er klar for å fødes ut i en ny menighet.

De to tjenestegavene som føder frem den nye menigheten

Matt 2,1-2 {De vise menn fra Østerland} Etter at Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes' dager, se, da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem. 2 Og de sa: "Hvor er Den jødenes Konge som er født? For vi har sett Hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe Ham." Matt 2,11 Og da de var kommet inn i huset, så de det lille Barnet sammen med Sin mor, Maria, og de falt ned og tilbad Ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til Ham, gull, røkelse og myrra.

Luk 2,15-19 Og det skjedde da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre: "La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss." 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og Barnet, som lå i en krybbe. 17 Da de hadde sett Ham, gjorde de kjent vidt omkring hva som var sagt dem om dette Barnet. 18 Og alle de som hørte det, undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem. 19 Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.

Disse to tjenestegavene er apostlene som bilde på konger og vise menn, og pastorene som bilde på hyrdene.

Guddomellige kunngjøringer

Vi kan også forvente at Gud vil sende til oss, på overnaturlig vis, omreisende forkynnere og veiledere (også som konger og vise menn), og de lokale inbyggerne som Gud ønsker å sende til menigheten. De omreisende forkynnerne vil også kunne gi åndelige gaver inn i menigheten, som vil gjøre den ressurssterk nok til å tåle åndelige ørkenvandringer og en tid i et åndelig "Egypt".


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: