Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Et nytt nivå av envangelisering

Kvalitetssikre omvendelsen og frelsen

av Jan Einar Visnes Print  
04. des 2004 18:55

Det er kanskje svært uvanlig å bruke begrepet "kvalitetssikre" om det å bli kristen. Men er det mulig å bli "kristen" uten å ta et fullstendig oppgjør med sin fortid og sin livsstil? Kan man bli kristen uten å vende om?

Evangelisering handler om mer en å vitne om Jesus, det handler om å skape en overbevisning om at andre også trenger Jesus. "Må ha det, bare må ha det!"

Foto: Ester

Jesus sa selv:

Luk 5,32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere.

Hva omvendelsen handler om

Omvendelse i forhold til Jesus er å innrømme sin egen tilkortkommenhet, sine egne feil og sin synd overfor en som er uten synd. Det handler om å anerkjenne Jesus Kristus som Herre, som Gud, og ta dette på alvor.

Det handler om omvendelse fra døde gjerninger, handlinger uten verdi og handlinger som fører til død. Da mener jeg ikke en fysisk død, men om åndelig død. Forfatteren av hebreerbrevet lister opp 6 temaer som omhandler de grunnleggende ting. Av disse er omvendelse fra døde gjerninger den første som nevnes.

Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud, eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom. Heb 6,1-2

Mangel på omvendelse er et uttrykk for en stolt selvrettferdighet: "Jeg trenger ikke vende om!" En slik mangel på omvendelse er å forkaste Jesus Kristus som frelser og Herre.

Foto: Ester

Venne evangelisering

Venne evangelisering er for tiden den type evangelisering som vinne flest mennesker inn i menighetene. Men det er kanskje ikke så lett for venner å konfrontere hverandre og kalle en spade for en spade: "Du er en synder og du må vende om!" Men før eller senere må en slik konfrontasjon komme, slik at de nye kristne ikke tar med seg hele sin historie og sin livsstil inn i menigheten og begynner å betjene andre med sin uoppgjorte synd.

Det er Gud som gir omvendelse

Bibelen sier at det er Gud som gir omvendelse:

2Tim 2,25 ... For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne.

Men selv om det er Gud som gir oss frelse, må vi selv velge å ta imot omvendelsen og anvende dette i eget liv. Det er vi som må vende om, til Gud! Gud kaller oss til omvendelse, men vi svarer med å faktisk vende om. På dette igjen svarer Gud med å gi oss et nytt liv, vi blir født på nytt. Dette er noe mer enn å bare ta seg i nakken og "skjerpe seg", det handler om en indre forvandling.

Manglende eller halvhjertet omvendelse fører også med seg et lunkent kristenliv, et kristenliv av dårligere kvalitet - det er en falsk omvendelse.

Det er menneskelig å bli imponert over under og tegn, helbredelse og dyktige predikanter. Men det er en ting som skaper større glede i himmelen enn noe annet: at en synder vender om!

Det finnes ikke noe større under enn at en fordervet synder vender om og blir forvandlet til Kristus. Hele Guds hærlighet blir manifistert i en fullkommen omvendelse.

Derfor skal vi ikke ta lett på omvendelsen. For en halvhjertet omvendelse hindrer Guds hærlighet i å manifistere seg.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: