Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Kirkevekst og menighetsarbeid

av Jan Einar Visnes Print  
10. des 2003 22:28

Som medlem i Storsalen menighet er jeg glødende opptatt og interessert i temaet kirkevekst. Dette er en interesse jeg har fått i Storsalen. Menigheten her har vokst fra noen få hundre medlemmer til ca. 1500 i løpet av 10 år, med 4 gudstjenester hver søndag.

Men hvorfor er det bare noen få menigheter som vokser? Og hvorfor vokser de? Og hva skal til for at også andre menigheter skal vokse? Er det lederne i de lokale menighetene som hindrer vekst, eller er det måten å tenke menighetsbygging som er nøkkelen? Eller er det rett og slett den gode relsjonen med Gud som mangler?

Feltet kirkevekst er et meget stort og omfattende tema å sette seg inn i. Mye literatur er blitt skrevet om temaet de siste årene, og mer kommer til å bli skrevet. Og det er blitt trendy å snakke om kirkevekst. Det gjøres også mye forskning rundt temaet. Alt med den hensikt (forhåpentlig vis) å bidra til at menighetene og ledere skal få større innsikt i hvordan de kan bruke sine krefter riktig. Men samtidig er ikke dette noen formel, eller hokus pokus. Alt er avhengig av et nært sammarbeid med Han som er hodet for Menigheten - Jesus Kristus.

Min visjon med disse internett sidene er å forsøke å bryte dette store temaet opp i flere undertema og forsøke å beskrive disse.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: