Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Å bygge menighet for vekst

av Jan Einar Visnes Print  
23. des 2003 23:52

Det å bygge menighet kan på mange måter sammenlignes med å bygge hus. Vi er levende byggningsmatriell som skal plasseres på riktig sted, til riktig tid, med rett hensikt og rett motiv. Vi skal fungere sammen for å være et levende tempel for Gud. Og vi skal se på tre ting som særpreger en byggeplass.

Jeg har hatt den gleden å kunne være med på en byggeplass hvor flere håndverkere fra flere yrker jobber sammen mot et felles mål - å fullføre byggeprosessen slik at den ferdige bygningen blir slik arktitekten vil at det skal bli. Min far er malermester og jeg har fått være med å hjelpe til i slike byggeprosjekter.

Et tilsynelatende kaos

Når man kommer inn på en byggeplass, vil man finne byggematrialer "strødd" utover hele byggeplassen. Ett sted finnar man en stabel med takplater, i en annen krok står det flere malingsspann stablet, andre steder ligger det tømmer og ruller med ledninger. Alt sammen ligger der klar til å bli brukt for de som skal sette dette på rett plass. På samme måte er vi levende steiner som skal settes på rett plass i Guds rike for å tjene den hensikt som Gud har skapt oss til å være. Vi vil trives best i tjenesten når vi er på rett plass med rett motiv ut fra den utrustningen Gud har git oss.

Stadige forandringer

Så lenge det er noen bygningsarbeidere som gjør jobben sin vil det også være stadige forandringer. Ting gjøres i en bestemt rekkefølge til alt er kommet på rett plass. En byggeplass som ikke preget av stadige forandringer er heller ingen byggeplass, men kaos og stillstand. Siden vi er levende steiner i Guds tempel, vil vi også være i stadig forandring. Vi modnes og utvikler våre ferdigheter og forståelse av hva Guds rike er. Derfor trenger vi også stadige forandringer for å både trives og for å utvikle oss selv.

Ulike yrkesgrupper jobber mot samme mål

På en byggeplass er det ulike fagfolk som gjør ulike ting ut fra ulik utrustning. Noen er tømrere og setter opp vegger. Andre er elektrikere og kopler ledninger. Noen er malere og setter farge på gulv og vegger. Og alle gjør sin del alle steder på huset. Det er ikke slik at et fagfelt tar seg av alt som skal gjøres i stuen, og en annen gruppe gjør alt i kjelleren. Nei hver gruppe gjør sin del i alle rom. På samme måte har vi alle ulike nådegaver, og vi har ulike utrustninger, og vi har ulike tjenester i Guds rike. Vi har ulike kall over våre liv, men vi har allikevel et felles overordnet mål og visjon. Derfor er det viktig å kunne kjenne igjen de ulike tjenestegavene - eller de åndelige håndverkerne - i Guds rike. Vi ønsker at Guds rike skal bli slik Gud ønsker at det skal bli.

Et funksjonelt hus

Tenk på begrepet: "et funksjonelt hus". Hvordan kan et hus kalles funksjonelt når det i seg selv er helt dødt? Når huset er ferdig bygd, skal jo ikke veggene flyttes og rommene skal jo ikke endres. Et funksjonelt hus har veggene på riktig sted, rommene har riktig størrelse i forhold til behov osv. Innredningen er plassert slik at de som bor der lett finner seg til rette. På samme måten skal Guds rike både tilfredsstille Gud selv, og det skal tilfredsstille vårt behov for fellesskap med Gud og med hverandre.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: