Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Lederskap og tjenerskap

av Jan Einar Visnes Print  
06. nov 2005 01:45

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.

Lederene lytter til Gud

Det er selfølgelig viktig at kristne leder utvikler sine åndelige ører til å lytte etter Guds stemme. Det er på denne måten Han leder oss igjennom dagliglivet når bibelens ord ikke strekker til. Gud har nemmelig en spesifik plan for hver enkelt menneske, og lederne må ikke leder på tvers av dette.

Lederne griper Guds visjon

På samme måten som Gud har en spesifikk plan for hvert enkelt menneske, har Gud også en spesifik plan for hver enkelt menighet og husfellesskap. Lederne må lytte til Gud og gripe Guds visjon for fellesskapet og på den måten bringe menneskene inn i den planen Gud har for dem.

Lederne skaper harmoni mellom folket og Gud

En av de viktigste målene for en leder, er å lede folket inn i en harmoni med Gud. Her lever folket etter Guds gode vilje og nåde, uten å gjøre opprør mot Gud.

Lederne trener folket

Lederne trener folket til å gjøre det hellige arbeidet med å manifistere Guds Rike på jorden, å være Guds forlengede arm til de som trenger det.

Lederne organiserer folket

Å insette nye ledere i menigheter er ikke et demokratisk rett som så mange tror. For å gjenkjenne de menneskene som Gud har salvet til en spesiell tjeneste, trengs et trenet øye. Å sette rett person på rett plass, med rett funksjon, hensikt og motiv må gjøres med omhu og oppfølging.

For det handler om mere enn å bare vere enige i sak og strategi, og å se potesialet i mennesker. Det handler om å se Guds spesifikke kall og plan med enkeltmennesker. Det var ikke uten grunn Jesus brukte hele natten i bønn før han utvalgte sine 12 dissipler - en av dem var en lommetyv som Gud hadde en helt spesiell plan med. Det trengs åpenbarings ånd for å se Guds plan, og en stor porsjon lydighet når Gud bare åpenbarer deler av sin plan.

Lederne oppretter og etablerer Guds prinsipper i folket

Gud har sine prinsipper og sine "skal/skal ikke". Det handler om å trene mennesker til en generell lydighet og underordning under Gud, og på denne måten skape harmoni med Gud. Videre handler det om å skape et dynamisk folk som følger Gud inn i nye områder av innsikt og åndelig kompetanse. Når folket fungerer etter Guds prinsipper, kan Gud komme og bekrefte sitt ord med overnaturlig kraft.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: