Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Lovsang og tilbedelse

Emosjonelt riktig eller estetisk riktig lovsang?

av Jan Einar Visnes Print  
06. mai 2006 13:00

I en menighet med mange dyktige musikere og sangere, er det lett å tro et det er den estetiske riktige og musikalske kvaliteten som er det viktige. Men Gud vil ha hjertene våre.

Mange dyktige musikere og lovsangsledere bruker mange timer på å forberede søndagenes lovsang og tilbedelse. Og de legger hele sjela si i at det skal bli så bra som mulig. Og det er vel og bra. Vi ønsker jo å gi Gud og hverandre det beste vi har.

Men er det å gi Gud og hverandre det beste vi har, blitt det samme som å gi våre beste prestasjoner?

Er tjenesten vår blitt en elitetenkning? Er det prestasjonene våre som er det viktige, det som skal bygge Guds rike? Hva er motivene våre for å tjene? Hva er drivkraften for å tjene?

Det er lett å ha kvalitets-suksess som drivkraft, mål og mening. Men er det våre prestasjoner Gud vil ha?

Er det ikke oss, Gud vil ha; kvalitets-tid i stedet for kvalitets-prestasjoner?

Emosjonell riktig lovsang

Med estetisk riktig lovsang sikter jeg til kunstnerisk kvalitet og estetiske kvaliteter, altså den prestasjonsfokuserte utøvelsen av musikk og lovsang. Det estetiske apellerer til lytternes sanser og opplevelser.

Men den emosjonelle riktige lovsangen har Jesus som mål og mening, og er et uttrykk for kjærligheten til Jesus. For at lovsangen skal bli emosjonelt riktig, trenger vi å jobbe med våre egne holdninger og relasjoner til Jesus Kristus. Elsker vi Jesus, er det det som er drivkraften vår i lovsangen? Har vi gode holdninger til Jesus? Er det noe vi trenger å endre på?

Og ikke minst, vi kan be Jesus om hjelp til å endre våre følelser til han. Da kan de følelsene han ønsker få komme til uttrykk.

Tren opp den åndelige inspirasjons sensitiviteten

Den Hellige Ånd er gitt oss til hjelp for å vise oss hvem Jesus virkelig er for oss, og hjelpe oss å hærliggjøre hans navn. Vi trenger tid til å komme inn i en slik inspirasjon, samtidig trenger vi tid i dobbel forstand til å bli var for den Hellige Ånds ledelse. Det ene er å sette seg ned og ta seg tid til å være sammen med Gud, samtidig er dette noe vi også vil utvikle over tid.

Intimitet med Gud utvikler vi i lønnkammeret. Ta notater, og skriv dagbok. Da er det lettere å tydeliggjøre det man får når man er sammen med Gud en stille stund, samtidig som det forplikter oss tydligere. Dessuten kan man gå tilbake på ting man har notert tidligere og bli oppbygd av det.

Det er når vi bruker det vi får i de stille stundene med Gud, at vi viser oss som trofaste forvaltere av Guds Rikes hemmeligheter, når vi deler det med andre. Riktignok skal vi ikke dele alt med alle.

Bruk nådegavene

Bli klar over dine nådegaver, det gir deg både styrke og trygghet i tjenesten. Samtidig er det lettere å hvile i det å yte, uten at det blir prestasjonspress og forveningspress.


Nådegavene er en åndelig utrustning til tjeneste, salvelsen er en Åndens medvirkning i tjenesten.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: