Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Karismafobi

av Jan Einar Visnes Print  
12. des 2003 00:24

Karismafobi vil jeg beskrive som en redsel for de gavene som Den Hellige Ånd gir. Enten man avviser de som har fått nådegaver eller selv avviser å ta i bruk egne nådegaver, kan det være frykten som ligger til grunn for avvisningen.

Hva som er årsak til at man er redd for nådegavene, kan ha ulike årsaker. Kanskje har vedkommende tidligere møtt personer som har missbrukt gaven, eller som har opptrått på en merkelig og støtende måte, som har ført til at gaven og manifisteringen av den, er blitt assossiert med noe upassende eller skremmende. De greier ikke skille sak og person. Eller det kan ligge andre grunner bak en slik frykt.

Uansett er det viktig med en sunn og balansert undervisning om hva de åndelige gaver er, slik at sannheten kan sette mennesker fri til å bli kunne ta imot det Gud ønsker å gi. For Gud ønsker å gi oss gode gaver, slik at vi kan bygge opp en god relasjon med ham som er vår far.

Siden vi ikke kan kalle oss kristne uten samtidig å ha tatt imot Den Hellige Ånd, har vi også alle fått nådegaver. Jeg sier ikke at man må ha erfart sine nådegaver for å kalle seg kristen. Men alle kristne har fått nådegaver enten nådegavene er kjente eller usynlige.

Tungetale

Den mest vanlige formen for karismafobier,tror jeg er relatert til tungetale. Dette kan nok skyldes assosiasjoner til ekstrem-kristendom, og at de har møtt personer med en svært ekstrovert/utadvendt tros-utøvelse. Derfor er det viktig at de som har fått tungetale opptrer med en god karakter og visdom. Sunn karismatikk og sunn folkelighet trenger ikke være motsetninger, snarere tvert imot.

Profeti

En annen fobi er relatert til profetier og profetiske ytringer. Personer som påstår at de har fått budskap fra Gud, vil skape en vis skepsis om ikke karakteren og integriteten skaper tillit.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: