Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Den sunne Gudsfrykt

av Jan Einar Visnes Print  
15. des 2003 20:41

Vanligvis blir ikke Gudfryktighet regnet med til noen av de ulike nådegavelistene, men allikevel er gudfryktighet noe som Den Hellige Ånd gir oss som en gave.

Gudsfrykt er en dyp respekt og ærbødighet for Gud som hjeler oss til å foholde oss rett til Ham, og den hjelper oss til å bruke de andre gavene riktig.

Vi leser fra Jesajas 11,2:

Herrens Ånd skal hvile over Ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren.

Det kan virke som om gudsfrykt bare er en følelse, en angstfølelse i forhold til Gud. Og hvorfor skal i ha angst i forhold til Gud? Hvorfor skal vi gå rundt å være redde for Gud, bare for at han skal ha behag i oss?

En sunn Gudsfrykt er til stor velsignelse.

Gudsfrykt er mye mer enn bare en følelse, den er en kilde til utrolige velsignelser.

Ordsp 14,27 Herrens frykt* er en kilde til liv, så en kan vende seg bort fra dødens snarer. <*frykt for Herren.>

Frykt for Herren er begynnelsen til kunnskap. (Orsp 1,7)

Gudfrykt gir også visdom til å takle vanskelige utfordringer på jobb eller i familien. (Orsp 9,10)

Har du fiender som plager deg? Gud vil ta seg av dine fiender.

Gudsfrykt vil bevare deg fra angst slik at du kan bo trygt og ha ro uten frykt fra det vonde.

Har du trang økonomi? Prøv med ydmykhet og gudsfrykt. Lønnen dette gir er rikdom, ære og liv.

Trenger du legedom? Prøv med gudsfrykt. Da vil rettferdighetens sol stige opp med legedom under sine vinger. (Mal 4,2)

Gudsfrykt er nyttig til alle ting

1. Tim 4,8 For legemlig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme.

Hva gudsfrykt ikke er

Gudsfrykt er ikke et middel til vinning (1 Tim. 6,5) men er først og fremst holdninger overfor Gud. Gudsfrykt skal ikke være menneskebud som vi lærer oss. (Jes 29.13) Gudsfrykt skal ikke være bare en ytre fromhet, hvor dens kraft blir fornektet. (2 Tim 3.5)

Den indre manifestasjonen

For det første: Gudfryktighet koster. Det er en gave som blir gitt deg, men du må velge å ta imot. Den fungerer ikke slik Gud vil om du ikke tar den i bruk. Den gjør noe med deg, den vil forvandler ditt indre liv, og det kan koste.

Gudfryktighet er befalt av Gud:

5 Mos 10,12 - 13 {Den sanne frykt for Gud} Og nå, Israel, hva ber Herren din Gud deg om, uten dette at du frykter Herren din Gud, vandrer på alle Hans veier og elsker Ham, at du tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, 13 så du holder Herrens bud og Hans lover, som jeg befaler deg i dag, til det gode for deg?

Vi skal øve oss i gudsfrykt:

1Tim 4,7 Men forkast de verdslige gamle koners eventyr, og oppøv deg til gudsfrykt.

Vi skal lære barna å vise gudsfrykt

1Tim 5,4 Men dersom en enke har barn eller barnebarn, så må disse først lære å vise gudsfrykt i familien og å gjøre gjengjeld mot sine foreldre. For dette er godt og til behag framfor Gud.

Hvordan gudsfrykten virker i vårt indre

  • Den gir oss en dyp respekt og ærbødighet for Herren.
  • Den gjør oss ydmyke slik at vi underordner oss.
  • Erkjenner vår egen tilstand slik vi er i oss selv
  • Leder oss til omvendelse
  • Anerkjenner Jesus
  • Leder til lydighet
  • Disiplin
  • Den prøver vår tro og bygger karakter
  • Hjelper oss i helliggjørelsen

Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: