Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hjelpetjenesten

Nådegave til å hjelpe

- 7 ulike karakteristikker

av Jan Einar Visnes Print  
31. mar 2007 04:11

Nådegaven til å hjelpe er muligens den eneste vi kan velge å gå inn i. Problemet med denne nådegaven er at de fleste ser på det som en gave til praktisk hjelp, og begrenser nådegaven til bare det praktiske. Her skal vi se på 7 ulike karakterer ved denne nådegaven, eller skulle jeg heller si 7 ulike hjelpenådegaver?

Å hjelpe er en av de viktigste egenskapene og lidenskapene til Jesus Kristus. Han kom til jorden for å tjene menneskene, ikke for å la seg tjene. Jesus elsker å hjelpe, og han kaller og utruster oss på ulikt vis til å hjelpe hverandre med Guds nåde.

Hjelpenådegaven er allikevel den nådegaven som er lettest å missbruke. Man vil jo gjerne ha hjelp, men hva skal det koste? - Penger? Hvor mye? - Ikke? - Hva da? Hva er egentlig motivet for å gi hjelp?

For å fungere effektivt i hjelpetjenesten er det viktig å innse når oppdragsgiveren og arbeidsgiveren er en og samme person - Gud i himmlen. Å se på Gud som oppdragsgiver, hjelper oss å forvente gjentjeneste fra Gud selv i stedet for den vi hjelper. Å se på Gud som arbeidsgiver, hjelper oss til å innse hvilke ressurser vi kan ta i bruk for å yte hjelp. Her trenger man også å innse hvor viktig det er å søke inn i vårt lønnkammer (Matt 6,6) i medarbeidermøte med vår arbeidsgiver - Gud. Det er her vi utrustes og istandsettes til vår tjeneste.

Et annet viktigt aspekt ved hjelpetjenesten, er å være villig til å være usynlig. Av og til kan vi være usynlig til og med for den vi yter hjelp til. Å gå inn i vårt lønnkammer vil si å være usynlig. Å gå ut av lønnkammeret, er å gå ut av Guds tjeneste og inn i vår egen tjeneste.

1. Spesialisten

Spesialisten er den hjelpenådegaven man går til når men ikke vet hvordan man skal utføre en ting, når man har noe arbeid å sette bort som forutsetter en hvis kompetanse. Men henvender seg til spesialisten når man ikke selv har som hensikt å sette seg inn i temaet, eller oppøve egne ferdigheter.

Typisk spørsmål: Kan du hjelpe meg med dette her? Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, og ikke ønsker jeg å sette meg inn i dette heller.

2. Pedagogen

Pedagogen er på en måte også en speisalist, men forskjellen her er målet. Målet er nemmelig ikke som hos spesialisten, å sette bort arbeidet, eller problemet, men selv få kompetanse til utføre oppgaven eller løse problemet.

Typisk spørsmål: Kan du hjelpe meg og vise meg hvordan jeg kan gjøre dette (bedre), og løse opp i problemet her, slik at jeg kan klare det selv neste gang?

3. Forløseren

Av og til møtet man hindringer i sin personlige eller faglige utvikling. Man stanger hodet i veggen. Av og til vet man ikke hva man stanger i, andre ganger kan man identifisere det soom hindrer oss og binder oss. Forløseren er den hjelperen som setter oss fri fra de bindinger som hindrer oss i å utvikle oss normalt.

Typisk spørsmål: Jeg står fast i en sak, og kommer ikke videre. Kan du hjelpe meg til å finne ut av det, og hjelpe meg videre?

4. Assistenten

Assistenten er den vi kan delegere oppgaver til og hjelper oss å utvide arbeidskapasiteten. Assistenten trenger ofte selv hjelp til å komme i gang med oppgaver og rutiner, men er selvdreven når vedkommende er satt inn i oppgavene.

Typisk spørsmål: Kan du hjelpe meg med disse oppgavene her, så får jeg bedre tid til andre ting? Jeg vil at du skal gjøre det slik og slik.

5. Mentoren

Mentoren er en medvandrer, en som man kan hjelpe til med å analysere situasjonen og finne ut av "hvor står vi, hvor går vi". Mentoren hjelper oss til å se ting i større perspektiver.

Typisk spørsmål: Jeg trenger en å støtte meg til, og finne ut hvordan jeg kan nå målene mine. Kan du hjelpe meg?

6. Forbederen

Forbederen hjelper oss til å sette Guds krefter i sving, til å rydde vei før problemer oppstår, til å svekke problemer som har oppstått, og til å finne krefter og visdom til å overvinne identifiserte problemer.

Typisk spørsmål: Kan du be for meg?

7. Apostelen

Apostelen kan fungere i flere av ovennevnte hjelpefunksjoner. Apostolisk hjelp er å hjelpe opp på et høyere åndelig nivå. Apostel er ofte en ressurssterk person i ondelig forstand, og kan derfor hjelpe oss å utvide våre grenser.

Typisk spørsmål: Kan du hjelpe meg til å bedre se Gud som min gode Far, og forstå konsekvensen av mitt barnekår?


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: