Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Gud satte i menigheten...

- om nådegavenes eksistens

av Jan Einar Visnes Print  
11. aug 2006 20:54

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.

1. Kor 12,28-30: Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger? Har vel alle nådegaver til helbredelser? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem?

Nådegavene

En opplisting av nådegaver som er nevnt i denne bibelteksten:

 1. Apsotler
 2. Profeter
 3. Lærere
 4. Undergjerninger
 5. Helbredelser
 6. Hjelpe
 7. Styre
 8. Tungetale
 9. Tydning av tungetale

Siden Paulus begynner listen med å nevne nådegavene og funksjonene i en slags prioritert rekkefølge etter viktighet, er dette viktig å merke seg.

Ordene før det første, for det andre osv, kan også bety en kronologisk rekkefølge, at Jesus først satte apostlene inn i tjeneste i menigheten, før profetene gjenoppstod etter 400 års stillhet (tiden fra Malaki og frem til den første kristne tid), og at lærerfunksjonen kom i gang blandt de kristne til slutt av disse tre.

Men allikevel kan vi være enige i at denne funksjonstrioen med Apostler, Profeter og Lærere er svært viktig for Kirkens eksistens, opprettholdelse og fremtid.

Den norske Kirke

La oss først se på hva som fungerer i en typisk norsk statskirke menighet (unntak finnes heldigvis, men tilgi meg karikeringen):

Gud satte i menigheten:Fungerer i menigheten:
Apostel-funksjonenKun de første 12 blir fult ut anerkjent som apostler, i tillegg kommer de som for øvrig blir nevnt i Det Nye Testamentet
Profet-funksjonenGår det an å høre fra Gud, da?
Lærer-funksjonenJa selvfølgelig.
Tegn og undergjerningerUnder kan skje, men tydeligvis ikke ved våre hender (jmf. Apg 5,12 og 6,8)
HelbredelserVi har da hørt rykter...
HjelpetjenestenI funksjon.
Styrer-funksjonenEgne ansatte tar seg av dette (Kirkeverge)
TungetaleVi driver ikke med slikt.
Tydning av tunger...og da trenger vi heller ikke denne.

En typisk pinsemenighet

Så vil jeg gjøre det samme med en typisk pinsemenighet.

Gud satte i menigheten:Fungerer i menigheten:
Apostel-funksjonenEr åpent, men en fare for å kaste ut barnet med vaskevannet.
Profet-funksjonenProfetiske ytringer er velkomment.
Lærer-funksjonenI funksjon.
Tegn og undergjerninger
HelbredelserHar vært vitne til noen.
HjelpetjenestenI funksjon
Styrer-funksjonenOgså egne ansatte
TungetaleJa, selfølgelig.
Tydning av tungerI funksjon.

Hva fungerer i din menighet

Hva fungerer i din menighet? Skriv ut og kryss av:

Gud satte i menigheten:Fungerer i menigheten:
Apostel-funksjonen
Profet-funksjonen
Lærer-funksjonen
Tegn og undergjerninger
Helbredelser
Hjelpetjenesten
Styrer-funksjonen
Tungetale
Tydning av tunger

Punkter til ettertanke:

 • Har Gud satt alle disse tingene i din menighet?
 • Eller er de bare ikke kommet til syne og fått sin anerkjennelse?
 • I så tilfelle, hva er det som mangler, og hva skal til for å få alle disse punktene i sin rette funksjon i menigheten?


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: