Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Intro til nådegavene

av Jan Einar Visnes Print  
12. des 2003 01:00

Nådegaver er åndelige arbeidsverktøy. Når man bygger et hus trenger man byggeverktøyer som sag, hammer, murerskje, malerkost og mange andre typer verktøyer. På samme måte, når man skal være med å bygge Guds rike trenger man åndelige byggeverktøyer som "kunnskap om Gud", visdom, profetier om mange andre gaver og gudgitte evner.

Gitt av nåde, ikke som lønn

Der er viktig å forstå at nådegaver ikke blir gitt som lønn fordi vi fortjener det. Nådegaver blir gitt for at vi skal være si stand til å gjøre, ikke fordi vi har gjort! Derfor skal ingen rose seg av nåden og av nådegavene. De er alle like viktige i Guds rikes tjeneste.

Alle får nådegaver

Alle som har tatt imot Jesus som sin frelser og er blitt innlemmet i Hans rike, får også tildelt nådegaver som velkomstgave. Den kan bli gitt umiddelbart eller en tid etter at man er blitt kristen. Det kan også være slik at det vil ta en tid før man oppdager hvilke nådegaver man har fått, og man kan også få nye nådegaver underveis i livet.

Oppdag dine gaver

Om du ikke kjenner dine nådegaver, vil jeg forsøke å gi deg litt informasjon om nådegavene slik at du kan få mulighet til å oppdage eller kjenne igjen noen av de nådegavene du har fått. Men jeg vil også anbefale deg til å ta kontakt med din lokale menighet slik at du også kan få ta i bruk dine nådegaver og utvikle dem der.

Ta i bruk dine gaver

Gud har gitt deg nådegaver for at du skal ta dem i bruk i tjeneste for Ham som har gitt dem. Han har gitt dem for at du skal få utvikle deg selv og realisere deg selv inn i Guds rike.

Bli fri til å tjene

Gud har en plan med ditt liv, Han har gode ønsker for deg. Men ofte kan det være at hendelser i fortiden binder deg fra å bli det Gud ønsker at du skal bli. Det kan være svik og bedrag, mer eller mindre systematisk mobbing, et ødelagt selvbilde og et falskt gudsbilde. Gud øsnker at du skal bli leget i ditt indre, få gjennopprettelse for ditt selvbilde og ditt gudsbilde. Da kan du bli fri til å tjene Gud slik Han ønsker at du skal være.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: