Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Profetier og åndsåpenbaringer

- Når skal vi dele dem med andre?

av Jan Einar Visnes Print  
09. feb 2007 01:19

Av og til opplever vi at Gud taler til oss direkte gjennom en åpenbaring, eller at Gud ønsker å tale igjennom oss til andre ved en personlig profeti. Hvordan skal vi da gå frem for å prøve åpenbaringene, før vi deler dem med andre?

Men først vil jeg presisere forskjellen mellom en profeti og åpenbaring, som gjør det enklere å kommunisere dette med andre. En personlig profeti er en åpenbaring gitt av Gud gjennom en person til en annen. Mens en åpenbaring er mening som Gud gir til meg direkte. Så da å si at "Jeg har fått en personlig profeti..." betyr dat at den ble formidlet gjennom en annen person, og ikke noen tanker som "datt" ned i mitt hode.

Men så, hva gjør vi med budskapet som vi fikk, om det er en åpenbaring og en personlig profeti til en annen? Skal vi dele det med den det gjelder, eller skal vi vente, eller skal vi ikke dele den med vedkommende? Var det ment som en bønnebyrde til meg, eller et budskap som skal deles?

Her er en 3 punkts liste vi kan filtrere åpenbaringene igjennom før vi avgjør hva vi skal gjøre med dem.

1. filter: Harmoni med Guds Ord - Logos

Alt Gud sier og tenker og mener, er alltid i full harmoni med Sitt eget integritet og karakter, og vill derfor også alltid være i full harmoni med det skrevne Ordet - Bibelen. Er det ikke i harmoni med Bibelen og Guds hjerte, er det sansynligvis ikke fra Gud. Man må prøve åpenbaringene på Bibelen.

2. filter: Harmoni med god folkeskikk

Gud er ikke motstander av god folkeskikk, selv om han kan utfordre oss på det punktet noen ganger. Derfor ønsker Han at det vi deler, og måten vi deler en åpenbaring på, skal være i overenstemmelse med god folkeskikk og medmenneskelig respekt.

Om en åpenbaring er i harmoni med Guds hjerte og Ord, men budskapet ikke hermonerer med god folkeskikk, kan det være at Gud ønsker å forberede deg på noe, eller at det skal være en bønnebyrde for deg, at du skal gå i forbønn for vedkommende.

3. filter: Tidspunkt eller Timing

Om man nå har kommet igjennom begge de forrige filterne, at et budskap til en person både er i harmoni med Guds hjerte og man kan dele det med god folkeskikk, blir neste spørsmål om når man skal dele det? Er situasjonen og omstendighetene slik at man bør vente med å dele budskapet, vil man få muligheter på et senere tidspunkt?

Er begge parter, både du og addresaten av budskapet, deler av et husfellesskap/bibelgruppe, er det naturlig å dele budskapet i løpet av sammenkomsten. Gi deg selv lov til å ta feil, og be de andre om å gi deg lov til å ta feil. Denne tryggheten om at det kan være feil, trenger alle parter, vi er jo bare mennesker med begrensede evner til å presist høre det som kommer fra Guds trone, og formidle det slik Gud ønsker.

Er man gode venner, kan man dele ting fortløpende, også på to-manns hånd.

Er man bortimot ukjente for hverandre, og det er et tilfeldig møte, er sansynligheten stor for at det er et budskap man skal dele der og da. Gud kjenner alles hjerter og vet hva hver enkelt trenger for å vokse videre med Ham. Det å oppleve at en helt fremmed kan snakke rett inn i noe jeg kan kjenne igjen, gir en opplevelse av at det er Gud som taler til meg. Samtidig må man også være i stand til å stå til rette for det man deler med andre, profeti skal ikke være et middel til forførelse.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: