Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Litt av det du trenger å vite om:

Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

av Jan Einar Visnes Print  
20. des 2004 00:02

I Norge mangler vi mye innsikt og kompetanse på hvordan Gud vil bruke den profetiske gaven i dagens samfunn. Grunnen til dette er at vi har problemer med å anerkjenne profet embetet slik Gud ønsker å bruke det. Det er nok først og fremst yrkesstolte fagteologer som er en største kjeppen i hjulet for å utvikle en sunn profetisk tjeneste i landet vårt.

Slike fagteologer har et lite realistisk bilde av hvordan en profet er, skal være og hvordan han eller hun skal opptre. De ser i sin bibel at en profet er en perfekt formidler av Guds ord, som har en perfekt åndelig hørsel, og aldri feiler i sin tale av Guds ord. Det er derfor vanskelig for et menneske å oppfylle slike høye kriterier. Et annet problem er deres yrkesstolthet. De vil nemlig oppleve det som en ydmykelse om en mindre skolert person står frem med et bedre åndelig hørsel enn dem selv. For det betyr at de er nødt til å underordne seg under en slik profet, noe som kan være vanskelig for personer som er redd for å miste sin karieremessige posisjon.

Profeter er også mennesker

Først og fremst er det viktig å forstå at også profeter er mennesker og menneskelige. Selv de bibelske profeter var mennesker, men Gud utvalgte dem slik de var, kalte dem inn i sin tjeneste og plaserte sin Ånd på dem. Det at de fikk Den Hellige Ånd gjorde dem ikke automastisk til perfekte mennesker. Perfekthet eller fullkommenhet som menneske har ingen ting med det å ikke kunne gjøre feil, men det har med indre modenhet å gjøre. Det er menneskelig å feile, og profeter er mennesker.

Ekte, falsk, og unøyaktig profeti

Et annen problem er at profetier lett blir kategorisk putten i en av to båser, enten er de sanne eller så er de falske. Det som gjør dette til et problem er at det bare er Jesus som er perfekt og som kan formidle perfekte profetier. For mennesker gjelder det en større eller mindre grad av nøyaktighet i sin formidling av profetier. Vi trenger å gi hverandre rom for menneskelig unøyaktighet. Og som mennesker trenger vi å slippe kravet om perfekthet i formidlingen av profetier. Noen har sagt at å profetere er å utrykke gudommelige tanker med menneskelige ord.

Ekte versus falsk profet

En annen missforståelse er at en ekte profet alltid formidler ekte profetier, og en falsk profet alltid formidler falske profetier. I tilfelleet Bileam så sa han at (4. Mos 24,13) "Jeg må tale det som Herren sier." Han kunne ikke si eller gjøre noe imot Guds ord. Det ser ut til at han kunne høre Guds stemme og formidle Guds ord slik det forventes av en profet. Allikevel står Bileam som et bibelsk eksempel på en falsk profet. Peter og Judas omtaler Bileam i sine brev:

For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Bileam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. (2. Pet 2,15)

Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. (Jud 1,11)

Konklusjonen her er at en profet ikke skal dømmes etter sin evne til å høre og formidle Guds ord. Men en profet må bedømmes etter sin karakter og sine motiv for sine handlinger. En falsk profet kan missbruke en gudommelig åpenbaring til egen vinning.

Profetier som ikke går i oppfyllelse er nødvendigvis ikke unøyaktige

Hvis det skulle være slik at alle profetier som var inspirert av Gud ville gå i oppfyllelse, hvorfor gikk ikke profetien til Jonas i oppfyllelse? Var Jonas en falsk profet? Talte Jonas en falsk profeti?

Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: "Om førti dager skal Ninive legges i grus!" (Jon 3,4)

Her har vi en klar og tydelig profeti, og ikke til å ta feil av hva som kommer til å hende. Dette er en tilsynelatende ubetinget profeti! At jeg sier den er tilsynelatende ubetinget kommer av årsaken til at den ikke gikk i oppfyllelse. Folket, både kongen, hans stormenn, og folket vendte momentant om og ropte til Gud om nåde.

De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. (Jon 3,10)

Dette viser at den tilsynelatende ubetingede profetien allikevel var betinget, og betingelsen var omvendelse: "Om førti dager skal Ninive legges i grus, om dere ikke vender om!"

Derfor, om en profeti ikke går i oppfyllelse, kan det skyldes en betingelse, enten uutalt eller uttalt, som ikke gikk i oppfyllelse. Derfor er det viktig å studere Guds skrevne Ord, ikke bare for å lære seg å skjelne og å prøve profetiene, men også å forstå de betingelsene som ikke ble uttalt da profetien ble gitt.

Guds timeplan

Det kan være vanskelig å forstå Guds timeplan, og dette gjør det også vanskelig å tolke om en profeti er nøyaktig eller unøyaktig. Men som regel når vi ser tilbake vil vi lettere se de store og små linjene som Gud har ledet oss igjennom for at en profeti skulle gå i oppfyllelse.

Videre studier

Jeg anbefaler bøkene til Bill Hamon om du ønsker å studere dette temaet dypere.


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: