Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Tungetale - svermeri eller en nødvendighet i det kristne livet?

En forklaring til tungetale fenomenet

av Jan Einar Visnes Print  
06. jan 2004 23:56

Det finnes to ulike typer tungetale, den ene er til personlig oppbyggelse. Den andre er til andres oppbyggelse.

Selv om tungetalespråket er fremmed for de fleste, kan det virke som om det hele er overnaturlig og spooky. Men virkeligheten er at den som har tungetale til personlig oppbyggelse, har selv full kontroll over når og hvordan vedkommende taler i tunger. Det er like naturlig som å snakke norsk, eller engelsk, det er bare et annet språk. Noen ganger kan det være at tungetale språket som blir gitt er et helt ukjent språk, andre ganger kan det være et språk som andre kan forstå. For eksempel kan en som ikke kan engelsk, begynne å prise Gud på engelsk. Eller en som ikke kan samisk, kan pluttselig begynne å snakke flytende samisk. Når man først får et tungetale språk, er det det språket man har hele tiden, selv om man av og til kan skifte språk eller få et annet språk midlertidig.

Til personlig oppbyggelse

Tungetale til personlig oppbyggelse er å tale hemmligheter for Gud. Selv om du selv ikke forstår hva du sier, vill din ånd allikevel bli forvandlet gjennom praktisering av tungetale. På denne måten blir man mere var for Guds stemme og Guds vilje, slik at man også etterhvert vil bli i stand til å formidle profetier når Gud ønsker det. Man sier gjerne at tungetalen åpner for profetier.

Til andres oppbyggelse

Tungetale til andres oppbyggelse skjer på ulik vis. Det kan være at du får et budskap på et språk som du selv ikke forstår, men som mottakeren forstår. Men mest vanlig er det at budskapet i tunger blir åpenbart gjennom tydning av tungetalen. Dette gjøres av en som ikke forstår tungetale språket, men som får åpenbaring av budskapet, slik at tydningen ikke er en ordrett oversettelse, men en gjengivelse av innholdet i budskapet. Noen ganger kan tydningen egentlig ikke være tydningen av budskapet, men Guds gjensvar på tungetalen hvor da tungetalen er en bønn til Gud og tydningen er Guds svar på tungetalen.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: