Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Ulike apostoliske tjenester

av Jan Einar Visnes Print  
04. mar 2004 15:08

Selv om apostel nådegaven er ulik de andre nådegavene, vil også de ulike apostlene ha ulike kall, tjenester og virkeområder.Vi snakker om ulike sfærer av inflytelse.

Ettersom apostoliske tjenester er så ulike, trenger de også å beskrives.

Vertikal-apostel

Dette er den typiske menighetslederen, en pastor som har vist seg å være spesielt dyktig til å bygge sin menighet, bygge en sterk organisasjon rundt seg og trene sin medarbeidere. Hans menighet ledes av et team med andre apostler, profeter og lærere. Hans apostoliske sfære er begrenset til de han er leder for, de han har under seg - derav navnet vertikal-apostel.

Horisontal-apostel

Noen ganger har ulike menighetsledere behov for å komme sammen for å dele erfaringer til oppmuntring og inspirasjon. De som er initiativtakere til slike samlinger, er ofte slike horisontal-apostler. Deres apostoliske sfære er begrenset i tid til slike samlinger og til de som er tilstede.

Funskjonelle/fagområde-apostler

Et samlebegrep for for ledere av ulike typer tverkirkelige nettverk, for eksempel lovsangsnettver ledes av typiske lovsangsapostler. Andre typer kan for eksempel være bønne apostler. Deres sfære av inflytelse og inspirasjon er begrenset til sitt fagfelt, til de som er med på samlinger, til de de står i relasjon til.

Markedsplass-apostler

Dette er mennesker som jobber primert i næringslivet, og som allikevel har inviet hele sitt liv og sin jobb i tjeneste for Gud. De er helt tydelige på at de selv og deres jobb er en del av Guds rike, selv om jobben er en sekulær jobb. De bruker sitt nættverk til å være et vitne om Gud, og er bevist på å bidra til å finansiere Guds rikes utbredelse.


Relaterte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: