Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

De åndelige sannheter i Nehemja 3

Nehemja 3: Nehemja kapittel 3 handler om gjennoppbygging av muren rundt Jerusalem. Vi skal se litt på hvilke symbolske betydninger de ulike portene i muren kan ha inn i nytestamentlig tid og bygging av menigheter.

06. jan 2004 23:39

hr

1. Å betjene Guds folk

Nehemja 3: Saueporten handler om å betjene Guds folk.

18. jan 2004 23:53

hr
2. Å betjene ikke-kristne

Nehemja 3: Fiskeporten kan tale til oss om å betjene de ikke kristne.

19. jan 2004 00:02

hr
3. De gamle sannheter, gjenopprette grunnleggende doktriner/læresetninger

Nehemja 3: Gamleporten kan tale til oss om de gamle sannhetene, den grunnleggende læren fra Guds ord.

19. jan 2004 00:06

hr
4. Medlidenhetens tjeneste

Nehemja 3: Dalporten kan tale til oss om medllidenhetens tjeneste

19. jan 2004 00:12

hr
5. Renselsens tjeneste

Nehemja 3: Avfallsporten kan tale til oss om renselsens tjeneste.

19. jan 2004 00:16

hr
6. Fornyelsens/Forfriskningens tjeneste

Nehemja 3: Kilde porten kan tale til oss om Den Hellige Ånds forfriskende tjeneste

19. jan 2004 00:30

hr
7. Ordets tjeneste

Nehemja 3: Vannporten kan tale til oss om å betjene med ordet, å bli vasket i Guds ord.

19. jan 2004 00:34

hr
8. Å legge av kjødets byrde

Nehemja 3: Hesteporten kan tale til oss om å legge av oss våre egne byrder og ikle oss Guds kraft.

19. jan 2004 00:39

hr
9. Fullkommengjøringen av Kristi Brud

Nehemja 3: Østporten kan tale til oss om Jesu gjenkomst og forberedelsen av Kristi Brud.

19. jan 2004 01:49

hr
10. Inspeksjonsporten Tilsynsporten

Nehemja 3: Kan tale til oss om ledertrening og om å overgi seg til tjeneste.

19. jan 2004 01:52

hr
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: