Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Salvelsen

- Guddommelig utrustning og medvirkning

av Jan Einar Visnes Print  
17. nov 2004 22:51

I gamle testamentet finer vi at Gud ba Moses om å salve prestene og sette dem inn i tjenesten. Denne ytre salvelses sermonien var et ytre synlig tegn på den indre åndelige salvelsen som Den Hellige Ånd ville gjøre. Dette er en guddommelig utrustning og medvirkning i tjenesten.

Selv om bibelen ikke nevner ulike typer salvelse, snakkes det gjerne om flere typer salvelse. Jeg har hørt snakk om fire ulike typer salvelser:

Den troendes salvelse

Alle kristne har en slik salvelse. Vi er salvet til å leve det kristne livet med Jesus. Vi er salvet til å leve som troende. Det er den Hellige Ånd i oss som salver oss og gjør oss til Guds folk.

Den spesifikke salvelsen

Gud har en plan for hver enkelt av oss, en helt spesiel plan. Gud skapte oss med en hensikt og han ønsker at vi skal oppfylle denne hensikten. Gud har et kall for hver enkelt av oss. Da har han også salvet oss til det han har kalt oss til. Slik har hver og en av oss en spesifikk salvelse. Det er en utrustning og medvirkning til å utføre det han har kalt oss til.

Den kollektive salvelsen

Slik som Gud har en salvelse for hver enkelt av oss, så har også Gud et kall, en hensikt for hver menighet. Gud har gitt oss generelle retningslinjer for hva en menighet er og skal være i Bibelen. Men han har også en spesiell plan for hver enkelt menighet. Den kollektive salvelsen oppstår når hele menigheten vet hva Guds plan for menigheten er, når de står sammen i en hærlig enhet for å fylle sin hensikt i Guds rike.

Gjennombrudd salvelsen

Dette er en spesiell salvelse som Gud gir spesielt til pionerer i Guds rike. Det er en salvelse som står på for å etablere noe nytt, for å skape en endring i en region eller i en menighet. Gjennombrudd salvelsen kjennetegnes ved en overnaturlig pågangsmot i motgangstider, kompromissløshet for å gjenopprette Guds standard, og en iver og engasjement for å skape en forvandling i en kultur. Gjennombrudds salvelsen kjennetegnes også ved en frimodig og sunn gudfryktighet.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: