Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Den hindrer vekst i menigheten

Bryt med tradisjonalismen

av Jan Einar Visnes Print  
13. nov 2005 00:14

Det er forskjel på tradisjoner og tradisjonalisme. Tradisjoner kan være gode å ha, det sier noe om hva folk kan forvente og hvilke forventinger de kan få tilfredsstilt. Men når tradisjonene er til for tradisjonens skyld, og når man begynner å snakke om å vedlikeholde tradisjonene, kan man fort havne i en usunt forhold til tradisjonene.

Innenfor kirken og menighetslivet er det mange tradisjoner (eller rettere sagt vaner) som med fordel kunne vert kastet ut av menighetslivet. Ofte blir aktiviteter holdt kunstig i livet fordi det er slik "vi alltid har gjort det". Da blir man slave av aktivitetene i stedet for å betjene et fellesskap.

For å komme ut av dette slaveriet må man ta et grunnleggende oppgjør med tradisjonalismen, og i stedet spørre Gud om hva fellesskapet har behov for, hva Gud ønsker at vi skal gi til hverandre, og hva Gud øsnker at vi skal gi til samfunnet rundt oss.

Å være opptatt av å vedlikeholde tradisjoner, vil hindre oss i å bygge en menighet som kan tilfredstille behovene til morgendagens mennesker. Samfunnet er, og vill alltid være, under utvikling. Men kirken må vite på hvilken side av motvekten den skal være: skal den være i bakkant av utviklingen og et stykke kulturhistorie, eller skal den være i forkant av utviklingen og være i stand til å møte behovene til morgendagens mennesker?

Men motvekt må den i alle fall være. Vi husker Jesu ord om at vi skal være jordens salt. Salt ble på den tid brukt som konserveringsmiddel for maten. Og skal vi være jordens salt, må vi også være bevist på vårt kall til å konservere den kulturen vi er en del av.

Vi er inne i en tid hvor den Kristne kultur arven og kultur tradisjonene er i ferd med å brytes. Og vi må passe oss så vi ikke prøver å overføre vår egen kristendomskultur og tradisjoner til de neste generasjoner. Det er Kristus vi skal gi videre til de neste generasjoner. Da vil Kristus selv gi den av sin arv og sin kultur i sin tid.

Prøver vi å presse vår egen kristendomskultur og tradisjoner på neste generasjon, er faren stor for at de ikke vil gjenkjenne Kristus i denne arven, og de vil svare med å avvise hele kristendommen. Men når vi gir dem Jesus Kristus, vil han svare med å gi dem en ny kultur for en ny tid.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: