Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Guds visjon for Guds rike

av Jan Einar Visnes Print  
24. des 2003 00:57

Det er viktig å få tak i Guds visjon for hva en menighet er. For det er Gud som skal bygge Sin kirke, og vi er Hans venner. Det er ikke vi som skal bygge Hans kirke. Men Gud vil åpenbare for oss hvordan han vil ha sin kirke.

Den generelle visjon

Den generelle visjonen Gud har for sin Kirke finner vi i Guds ord, Logos. Dette er den ytre rammen for hvordan enhver menighet skal være. Det gjelder for alle menigheter, alle steder og til alle tider. Dette er den overordnede visjonen. Men ikke alle menigheter skal være helt like på alle punkter.

Den spesifikke visjon

Gud har ulike visjoner for hver enkelt menighet. Og den spesifikke visjonen som er unik for hver enkel menighet vil Gud åpenbare gjennom sitt ord, rhema/det profetiske ordet. Den spesifikke visjonen for hver enkelt menighet er alltid underordnet den generelle visjonene for Menigheten.

Åpenbares gjennom profetene

Vi trenger den profetiske tjenesten i menighetene for å kunne høre Guds spesisfikke ord til hver enkelt og hver enkelt menighet. Gud taler gjennom profetene for å angi retning og fremdrift, og for å gi visjonen til guds folk. Uten den profetiske tjenesten vil folket lettere gå seg vill, de vil bygge menighet ut fra sine egne visjoner og vil gjøre ting på sin egen måte. Men når Gud taler til sitt folk, vil det gi ny retning og fremdrift slik at ting kommer i rett stand slik Gud vil ha det.

Profeter og lærere

Når profeter og lærere står sammen for å utruste Guds folk, skjer det med en langt større effektivitet. Lærerne utruster folket med hvordan ting skal gjøres, mens profetene utruster folket med hva som trengs å gjøre. Dette skaper en ny dynamikk i menighetene som utvikler hele menigheten.

Når lærerne står alene med å utruste de hellige, vil de skape en godt grunnfestet menighet som gjør menighetsarbeid ut fra tradisjoner og ritualer, og menigheten drives ut fra et vedlikeholds modus.

Når profetene kommer til syne i menigheten vil de utfordre de etablerte handlingsmønster og tradisjoner ved å formidle visjoner om en bedre fremtid. De vil kommunisere ideer som vil utvikle menigheten og skape rom for et større arbeid som bringer menigheten inn i nye dimensjoner av Guds fylde.


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: