Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Bibelen Online

av Jan Einar Visnes Print  
19. mai 2006 20:26

Bibelen - verdens mest leste bok. Du finner den også på internett.

Fordelen med Bibelen på internett, hvis du ikke har en databibel - eller en bibel på dataen, er at det er raskt å søke og slå opp på ord og uttrykk som man ønsker å finne igjen.

Det er to måter å lese og studere bibelen på. Den ene er vers for vers i sin skrevne sammenheng. Og den andre måten er tematisk, at man undersøker hvordan ulike skriftssteder sier om det samme temaet. Husk at disse skriftstedene alltid vil utfylle hverandre og ikke motsi hverandre slik at kan trekke en ensidig konklusjon.

Les også Wikipedias presentasjon av bibelen.

Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: