Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Omvendt.org

av Ruben Ravatsås Print  
19. mai 2006 20:25

Sommeren 2003 la Gud det på mitt hjerte at jeg skulle lage en internettside med ren og klar forkynnelse av hans ord.

Bibelen sier at Guds ord er skarpere enn noe tveegget sverd, og heller enn å polstre det inn, bortforklare det og uskadeliggjøre det, så bør vi bruke det nå i den siste tid. Djevelen er beseiret i kraft av Jesu blod, og vi har fått denne seieren, så la oss gå ut å seire!

La meg forsikre deg om at det ikke er noe modernisert evangelium du vil finne på denne siden. Her er det gode gamle evangelium rådende. Her forkynnes det med den Hellige Ånds stadfestelse om synd, rettferdighet og dom. Dåp i vann ved full neddykkelse på troens bekjennelse, dåp i den Hellige Ånd, og frihet for dem som er fanget i djevelens garn.

Det du leser på denne siden er skrevet under ledelse av den Hellige Ånd, og prøvd mot Guds ord. Men jeg har også skrevet etter hvert som jeg har gått. Noe kan jeg ha misforstått, noe kan jeg ha tatt feil i. Derfor vil du ofte finne at mange artikler på denne siden har blitt forandret og oppdatert etter hvert som Gud har ledet meg dypere inn i åpenbaringen. Av samme grunn vil jeg oppfordre enhver som leser denne siden å prøve alt og holde fast på det gode.


Link: www.omvendt.org/
Link: www.trengerdujesus.com


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Meny:
Jan Roger Voll Ministries
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: