Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Prekensider:

Harald Kaasa Hammer: www.tekstboken.no

- med nytt domene og med nye tekstrekker fra 2010

av Jan Einar Visnes Print  
18. jan 2008 22:21

Harald Kaasa Hammer har vert prest og kapellan i Nøtterøy prestegjeld ved Tønsberg. Prekensidene til Harald Kaasa Hammer er veldig populære, og leses av mange prester som trenger litt inspirasjon før søndagens gudstjeneste. Du kan finne hans prekener helt tilbake til 1992.

Harald Kaasa Hammer holder også kurs om de nye tekstrekkene som skal inføres i 2010, i tillegg til å skrive håndbok om dem også. Han var i 2006-2007 med i en Nemd for gudstjenesteliv som la frem forslag til nye tekstrekker i Den norske kirke

Her ligger prekener og salmeforslag til de aller fleste søndagene i kirkeåret. En kan også finne manus til bibeltimer, og oversikt over mer enn tusen bibeltimetema. Han deler villig ut manus, også til Alpha-kurset. I tillegg er det linker til Voksenkatekismen og en fastebok.

Harald Kaasa Hammer har også fått nytt domene:

Link: www.tekstboken.no


Relaterte Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: