Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Hva gjør en lydteknikker i menigheten

Lydteknikker tjenesten

- en kort innføring

av Jan Einar Visnes Print  
23. sep 2006 02:45

En lydteknikker tjeneste er på mange måter en usynlig og ukjent tjeneste for mange. De skjønner seg ikke på alt det tekniske. I denne artikkelen vil jeg gi en liten oversikt over lydteknikker tjenesten og gi pastoren noen råd om hvordan han kan ta vare på lydteknikker staben sin.

Kommer først

En lydteknikker kommer som regel først til menighetslokalet og møtelokalet, for å forberede seg til resten av musikerne og lovsangslederne kommer.

Rigging

Den viktigste delen av forberedelsene er å sette opp og kople til mikrofoner til lydanlegget, og sjekke at anlegget fungerer forøvrig.

Lydprøver

Lydprøven kan ha flere faser:

  • Sjekke at mikrofoner og mikrofonkabler fungerer, at det er lyd i dem.
  • Justere ingangsvolum/gain på de ulike mikrofonene
  • Grovinstille equalizer slik at lyden ikke lenger er stygg.
  • Monitor, hvis lovsangerne og musikerne trenger å høre bedre seg selv og hverandre.
  • Fininstilling av equalizer, for å få penere lyd.
  • Balansere alle lydkilder slik at de blir passe balanse og styrkeforhold mellom dem.

Øving

Ideelt sett bør musikere og lovsangere være ferdig øvd når de kommer til møtelokalene på gudstjenestedagen. Allikevel kan det være behov for gjenomganger, og ytterlige øvinger. Men unngå at de første låtene blir avbrutt med masse snakk om gangen i stykket, slik at du får tid til å finne balansen mellom musikerne og sangerne. Siste delen av øvingen settes av til gjennomspillinger og til å selv fokusere og å gå inn i tilbedelse, rett og slett øve seg på å lovsaynge i tilbedelse. Man må først være i tilbedelse selv, får å kunne lede andre inn i tilbedelse.

Pause

Trekke litt frisk luft, slappe av, og spise litt i fred og ro, slik at man er opplagt og konsentrert når gudtjenesten eller møtet skal gjennomføres.

Gjennomføring

Mål: å skape en god atmosfære for de fremmøtte. Taletydelighet betyr ikke høyt volum, men å fjerne resonansfrekvenser og nestenfeedbacker.

Nedrigg og opprydding

Utstyr pakkes ned, mikrofoner pakkes ned, kabler kveiles opp og pakkes ned, monitorer stabes bort, osv.

Forlater møtesalen sist

Alle de andre har gått, og kaffen er drukket opp, og sjokoladekaken er bare smuler igjen. Da er lydtenkikkeren klar til å inta kirkekaffen, hvis det er noen igjen...


Øvrig ansvar

Det teknisk anlegg blir slitt over tid - kabler går i stykker og må repareres. Lydteknikkeren har også et ansvar for at disse tingene også blir gjort, at anlegget blir holdt ved like, og at alt fungerer. Når noe må sendes på reperasjon, kan dette gjøres i samarbeid med administrasjonen. Nyinvesteringer og videreutvikling av anlegget er også et punkt som kommer inn under ansvaret til en lydteknikker, som regel i samarbeid med en utenforstående konsulent, det kommer litt an på kompetansen til lydteknikkeren i menigheten.


Noen ord til pastoren

Lydteknikkertjenesten i menigheten er en viktig å spesiell funksjon i en moderne menighet hvor det er sanganlegg og PA anlegg. Det er viktig å ta vare på sine frivillige medarbeidere og unngå at de får gnagsår i tjenesten.

Her kommer noen råd om hvordan du kan ta vare på lydtenknikkerene i menigheten:

Sørg for god informasjonsflyt, at du forteller ham i god tid hva som skal skje på møtet når det er noe spesielt. Vær spesifik med hensyn på mikrofonbehov og slike ting. Noe av det mest frustrerende tingene er i siste liten meldte behov, for eksempel når noen kommer 2 minutter før møtet begynner, og spør om noen mikrofoner ekstra til dramastykke, eller intervju.

Legg til rette for at det blir minst mulig rigging av ting som kan stå fast, som høytalere, forsterkere, miksepult og multikabel. (Multikabel er en tykk kabel som går fra scenen til miksepulter hvor alle mikrofonkablene koples til.) Det eneste som bør rigges bort er det av verdi som lett kan stjeles, og ev. mikrofonkabler for ordens skyld.

Respekter lydteknikkerens tid og behov for å roe ned før møtet begynner. Det er bedre å spørre en teknikker som ser opptatt ut om en kjapp liten prat, enn å melde behov de siste 15-30 minuttene, med mindre han åpenbart har glemt noe.

Tiden som brukes til rigging og lydprøver, bør være fylt av konstruktivt engasjemang og ståpå vilje. Ødeleggende stress oppstår når alt for mye må gjøres på alt for liten tid. Hvis du oppdager at en av lydteknikkerne stadig jobber på denne måten, bør han få en mentor som kan hjelpe ham med å jobbe annerledes og bruke tiden annerledes. Man blir sliten av energisk jobbing med høyt adrenalin nivå, derfor trenger lydteknikkeren også sin tilmålte pause for å lade opp igjen før møtet skal avvikles.

Sørg for at lydteknikkeren blir sett og inkludert, at han får sine sosiale og åndelige behov dekket også. En teknikker er teknisk interessert, og kanskje ikke så sosialt dyktig. Hans tjeneste er så ulikt lovsangstjenesten, at det nødvendigvis ikke går av seg selv å bygge relasjoner inn i lovsangsteamet. Å være lydteknikker kan være en ganske ensom jobb.

Gi ærlige tilbakemeldinger, og ikke bare et lite, kort "takk for i dag, det var fint å ha deg her". Bevis det ved å selv bygge en liten relasjon med lydteknikkerene.

Unngå å gjøre deg avhengig av en eller noen få lydteknikkere, det er alltids noen som forstrekker seg og stiller opp alt for ofte, mere enn sundt er. Husk også at det tar tid å lære opp nye teknikkere fra bunnen av, og ikke alle teknikkere er like pedagogiske og inkluderende selv.

Behov for nyinvesteringer, kan være et litt trikky tema å diskutere. Det vil alltid være et sprik imellom "har lyst på", "har behov for" og "har råd til". Bruk gjerne eksterne konsulenter (i all hemmelighet) hvis ikke det er proffe teknikkere i menigheten. Lag gjerne 5-10 års planer for investeringer. Å bygge opp et helt nytt anlegg i store lokaler (500-1000 sitteplasser) kan budsjettet bli på 500 tusen til 1 million kroner for et konsert anlegg.

Lykke til med samarbeidet.


Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: