Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif

Tverkirkelig lydteknikkernettverk i Oslo:

Visjoner for nettverket

av Jan Einar Visnes Print  
10. feb 2006 22:04

Å være lydteknikker i en menighet er en spesiell tjeneste, som krever både teknisk innsikt og forståelse for hvordan man betjener et lovsangsteam og menighet med både praktisk arbeid og åndelig betjening.

Jeg har i lengere tid hatt lyst til å kalle sammen lydteknikkere fra ulike menigheter til både sosialt fellesskap og faglig fokus. Vi hadde den første samlingen den 20. Januar i filadelfia i forbindelse med bønn for Oslo, og jeg har fått så mange posistive tilbakemeldinger at vi bestemte oss for å videreføre dette arbeidet med tverkirkelige samlinger blandt lydteknikkerne.

Men jeg ønsker også at lydteknikkere skal få utvikle seg utover den praktiske tjenesten og være med å bygge menighet i et åndelig perspektiv.

Jeg har vert lydteknikker i Storsalen i over 10 år nå (siden høsten '95), og synes jeg er begynt å få til noenlunde god lyd, selv om jeg ikke kan måle meg med "proffene" (og det gjør jeg jo ikke heller...) Men jeg har langt igjen til å forstå både tilbedelse generelt, kultur og kommunikasjon mellom lydteknikker og teamlederen/lovsangserne/musikerne, og hva som skal til for å forløse og maksimere salvelsen i lovsangsteamet.

En annen måte å formulere dette på, er at lydteknikkeren også skal få en guddommelig forståelse for hvordan bygge en guddommelig kultur i menigheten. Lydteknikkeren er ofte den som ankommer møtesalen først, og går sist, og tilbringer mest tid i møtesalen, og derigjennom lett kan sette sitt preg på atmosfæren og kulturen rundt gudstjenestene. Jeg trodde at lydteknikkertjenesten var en ganske usynlig tjeneste, men en periode møtte jeg ofte folk som "hadde sett meg bak mixeren".

I motsetning til lovsangsteamet er lydteknikkeren plassert i salen sammen med alle de andre, dermed ar han også bedre i stand til å fange opp hvordan salen oppfatter det som foregår på scenen. Han kan da gi tilbakemelding til teamleder og team om dette, og på denne måten er lydteknikkeren viktig i å bygge opp lovsangskulturen i menigheten. Problemet er at disse tilbakemeldignene har så lett for å bli gitt ut fra menneskelige standarer, og ikke ut i fra Guds standard for hver enkelt menighet. En menneskelig og åndelig moden lydteknikker kan også gi teamlederen verdifull tilbakemeldinger om hvordan teamet fungerer internt.


Ønsker du å være med i nettverket, ta kontakt med meg på mail:


Relaterte Artikler:
Anbefalte Artikler:
Andre Artikler:
Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: